Nordvestjysk Brass Band
id:
pw:
hjem koncerter nyheder dirigenter musikere visioner resultater historie presse kontakt talent

Begyndelsen

Nordvestjysk Brass Band blev stiftet i 1987 i Thisted af organist og korleder Preben Nørgaard Christensen. Fra starten var ambitionerne høje, hvilket afspejler sig i orkesterets formålsparagraf:

§ Det er foreningens formål i overensstemmelse med engelsk Brass Band-tradition at indlære og præsentere værker for Brass Bands for herigennem at udbrede kendskabet til denne specielle musikform. Gennem konkurrencer og koncerter tilstræbes det, at orkesterets standard til stadighed forbedres.
 
Nordvestjysk Brass Band på scenen til Silkeblæs 1990 Preben Nørgaard Christensen sigtede allerede i 1987 mod, at Thisted skulle have Danmarks bedste brass band. Allerede 1 år efter stiftelsen begynder orkesteret at opfylde ambitionen om at blive danmarks bedste - orkesteret vinder Danmarks Mesterskaberne for 3. division brass band arrangeret af Dansk Amatør Orkesterforbund (DAO). Herefter udvikler orkesteret sig med raketfart og allerede i 1994 – mindre end 10 år efter, orkesteret blev stiftet – vinder Nordvestjysk Brass Band Danmarks Mesterskaberne for 1. division brass band.  

Flytning fra Thisted til Aalborg

Fra stiftelsen af orkesteret og frem til sommeren 1998 betragtes Nordvestjysk Brass Band i brass band-kredse som et af Danmarks bedste brass bands. Orkesteret vinder i perioden 1987-1998 Silkeblæs 3 gange og bliver desuden kåret som danmarksmestre i 1994.  

Orkesterets høje ambitioner bliver imidlertid vanskeligere og vanskeligere at opfylde. Efter kåringen som danmarksmester i 1994 bliver det stadig vanskeligere at rekruttere talentfulde og dygtige musikere til orkesteret. Medlemmerne, der indtil 1994 primært kom fra Thisted og omegn, begynder at sprede sig ud over Danmark. De fleste flytter fra det nordvestlige Jylland for at videreuddanne sig i de større uddannelsesbyer. Som konsekvens heraf begynder en stadig større del af orkesterets medlemmer at pendle langvejs fra for at deltage i Nordvestjysk Brass Band. Orkesteret beslutter derfor i 1997 at flytte orkesteret til Aalborg. På den måde bliver orkesterets daglige øvning lettere tilgængelig for en større del af orkesterets medlemmer – og orkesterets ledelse håber på, at det bliver lettere at tiltrække nye talentfulde musikere.  

Stifteren siger farvel

Nordvestjysk Brass Band på scenen til EM i Luxembourg i 1995 I maj 1999 – 2 år efter flytningen til Aalborg - beslutter orkesterets stifter og daglige dirigent Preben Nørgaard Christensen at forlade Nordvestjysk Brass Band. Orkesteret øver nu i Aalborg, men de fleste af orkesterets koncerter og arrangementer ligger stadig i området i og omkring Thisted by. Nordvestjysk Brass Bands sidste koncert med Preben Nørgaard Christensen som fast dirigent bliver holdt i Thisted Kirke, hvor orkesteret i samarbejde med Thisted Drengekor fremfører "Samson" af Joseph Horowitz.

Efter Preben Nørgaard Christensens afgang i forsommeren 1999 lever Nordvestjysk Brass Band en lettere omtumlet tilværelse i Aalborg. Dirigentens afgang betyder, at flere medlemmer beslutter at forlade orkesteret. Antallet af medlemmer falder drastisk og ved sæsonstart i august 1999 har orkesteret kun ca. 11 faste medlemmer. Det bliver med ét slag tydeligt, at orkesterets stifter har været det samlede element. Orkesterets primære drivkraft er forsvundet.

Nye tider, ny struktur, nye dirigenter

De tilbageværende medlemmer – der primært er studerende ved Aalborg Universitet – beslutter imidlertid at drive orkesteret videre. Det viser sig dog vanskeligt at finde en fast dirigent til at drive orkesteret. Nedgangen i medlemstallet og manglen på en fast dirigent afspejles hurtigt i orkesterets resultater. I år 2000 må orkesteret således se sig nødsaget til at rykke ned i 2. division. Samtidig betyder den nye situation, at orkesteret bliver nødt til at nytænke orkesterets organisation.

I 2001 deltager orkesteret for første gang i Grenland International Brass Festival. Det bliver et vendepunkt for orkesteret. Efter en overordentlig positiv social oplevelse får orkesteret nyt mod på tilværelsen. Efter en årrække med skiftende ledelse, skiftende dirigenter og vigende medlemstal, får orkesteret ny ledelse. Orkesterets medlemmer beslutter i denne sammenhæng, at der skal ske væsentlige forandringer i orkesteret.  

Orkesteret overgår i 2001-2002 til en projektorienteret ledelsesstil, der medfører, at orkesteret ikke længere har én fast dirigent. Dirigenterne bliver nu hyret for kortere perioder og til specifikke koncerter/arrangementer. Det betyder, at orkesteret får behov for både en velfungerende bestyrelse og et velfungerende musikudvalg. Samtidig betyder rekrutteringsproblemer til orkesteret, at orkesteret beslutter at fokusere på det sociale miljø i orkesteret.  

Allerede efter en kort periode kaster satsningen på det sociale miljø og en ny organisationsform gode resultater af sig. Det bliver lettere for orkesteret at hyre velrenommerede dirigenter, antallet af faste medlemmer stiger støt og kvaliteten af orkesterets præstationer forbedre sig.  

Nordvestjysk Brass Band foran Ibsenhuset ved Grenland Internatiol Brass Festival i Norge Oplevelsen på Grenland International Brass Festival har siden 2001 betydet, at orkesteret har haft et stort ønske om at deltage i festivalen jævnligt. I 2004 vinder Nordvestjysk Brass Band for første gang 1. division ved Grenland International Brass Festival. I november samme år vinder orkesteret 2. division brass band ved Danmarks Mesterskaberne. Dermed kvalificerede orkesteret sig igen til at deltage i 1. division brass band, og orkesteret er nu blandt Danmarks bedste brass bands.  

Nordvestjysk Brass Band i dag

I dag fremstår Nordvestjysk Brass Band som et af Danmarks bedste brass bands. Orkesterets formål er stadig det samme og ambitionerne er høje. – Dette til trods for den til tider underspillede nordjyske attitude.  

Orkesteret er nu fuldt besat, men der arbejdes til stadighed på at rekruttere flere gode og socialt engagerede musikere til orkesteret. Orkesterets musikalske niveau og sociale sammenhold betyder dog, at det er blevet lettere at fastholde (og rekruttere) medlemmer til orkesteret. Til trods for at orkesteret flyttede til Aalborg i 1998 pendler folk stadig langt for at deltage i det orkesteret. Flere musikere pendler således fra bl.a. Frederikshavn, Hjørring Hadsund, Grindsted, Års og Brønderslev. 

Nordvestjysk Brass Bands 20 års JubilæumskoncertNordvestjysk Brass Bands 20 års jubilæumskoncert

© Copyright Nordvestjysk Brass Band 2021