Nordvestjysk Brass Band
id:
pw:
hjem koncerter nyheder dirigenter musikere visioner resultater historie presse kontakt talent

Nordvestjysk Brass Band skal afholde koncerter med stor underholdningsværdi på et højt musikalsk og teknisk niveau.
Derfor skal Nordvestjysk Brass Band:

- være aktiv i brass band-konkurrencemiljøet.
- have klart definerede mål og ambitioner før koncerter/konkurrencer.
- skabe en sund orkesterkultur indad i bandet
- planlægge prøver og øve-weekender i god tid før en konkurrence.
- tilstræbe en stabil besætning.
- hyre professionelle dirigenter til koncerter/konkurrencer.
- afholde gruppeprøver for at forbedre samspilskvaliteten, også med eksterne instruktører.
- have en opgraderet instrumentbeholdning.


Nordvestjysk Brass Band skal etablere sig som en synlig, attraktiv og anerkendt aktør i Nordjyllands kulturliv.
Derfor skal Nordvestjysk Brass Band:

- arbejde aktivt med markedsføring og information.
- arbejde for at fremstå som en attraktiv samarbejdspartner overfor koncertarrangører, festivaler, events o.l.
- søge sponsorater.
- arbejde for at opnå støtte fra offentlige institutioner og fonde.
- markedsføre sig aktivt overfor andre lokale brass bands med tilbud om fælleskoncerter og et samarbejde om musikalsk fremgang i det enkelte band
- planlægge hvordan bandet kan sikre fødekæden i nært samarbejde med andre bands.


Nordvestjysk Brass Band skal have en intern drift præget af høj kvalitet, effektivitet, troværdighed og engagement.
Derfor skal Nordvestjysk Brass Band:

- have et musikudvalg der tager sig af den musikalske daglige drift af bandet.
- have en streng styring af økonomien.
- bruge vedtægter, visioner, målsætninger og strategier aktivt.
- sikre overdragelse af vigtige informationer i forbindelse med arrangementer.
- udnytte de enkelte musikeres kompetencer og ressourcer.


Medlemskab i Nordvestjysk Brass Band skal være attraktivt og bandet skal være et udviklende ”rum” for musikudøvelse.
Derfor skal Nordvestjysk Brass Band:

- have musikken og den musikalske udvikling i fokus.
- have en god og sund attitude under prøverne.
- arbejde for at have et godt socialt miljø.
- forsøge at gøre det muligt for orkestrets musikere at forsætte i bandet gennem forskellige livsfaser.
- hjælpe hinanden i grupperne og eksponere egne solister til koncerterne.


© Copyright Nordvestjysk Brass Band 2021